قوانین مسابقه

آیین نامه حضور در این مسابقات، به شرح زیر است :

 1. مسابقات طبق آیین نامه فیفا برگزار می شود .
 2. کلیه هزینه ها، شامل اقامت، حمل و نقل در شهر و برنامه ریزی این رویداد بعهده میزبان خواهد بود.
 3. هزینه های سفر با هواپیما )یا هر وسیله دیگری( باید توسط میزبان پرداخت شود .
 4. تعداد کل بازیکنان و همراهان هر تیم، 11 نفر خواهد بود .
 5. همه هزینه های اقامت، حمل و نقل در شهر و هرنوع هزینه دیگر برای تعداد نفرات مازاد بر 11 نفرکه تیمها را همراهی کنند، بعهده خود تیمها خواهد بود.
 6. آیین نامه لباس تیم ها در مراسم افتتاحیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
 7. ده نفر از بازیکنها باید مدارک تخصصی خود را در زمینه های هنری )بازیگری در فیلم ها، نمایش های تلویزیونی ، سریال و تئاتر ، آواز ، آهنگسازی موسیقی ، کارگردانی ، نمایش میزبانی و میزبان رادیو و سایر هنرمندان مشهور در زمینه های دیگر( ارائه دهند. این هنرمندان باید در زمینه تخصصی خودشان، مشهور و شناخته شده، باشند.
 8. حضور 4 بازیکن از تیم ملی فوتسال یا فوتبال، الزامی است . این افراد باید 35 سال و بالاتر باشند .
 9. تعداد 4 نفر، شامل یک سرپرست، دو مربی و یک نفر داور بین المللی فوتبال، تیم ها را همراهی می کند. لطفاً توجه داشته باشید که همه تیمها باید یک داور برای مسابقات، همراه داشته باشند.
 10. تمام بازیهای این مسابقات، بطور زنده، در هر کشوری که تیم مربوطه در حال بازی است، نمایش داده خواهد شد. لطفا یک شبکه تلویزیون ملی خود را برای نمایش زنده معرفی کنید تا از این رویداد حمایت کند .
 11. قوانین مسابقات در قالب قوانین فوتسال است .
 12. این رقابت ها در زمینی به ابعاد 30*65 برگزار می شود.

Match Rolls

The regulations of this attendance are as follows:

1-The matches will be according to the regulations of FIFA.

2-All the expenses of your stay and in town transportation and programming of this event will be

Paid by the host.

3-The expenses of the round trip by airplane (or any other means) must be paid by the host.

4-The number of players and attendance will be 18 individuals.

5-AII the expenses of the stay and in town transportation and any other cost for extra individuals

Brought along shall be paid by the team.

6-Clothing regulations of the teams will be discussed in the drawing ceremony.

7-Ten of the players must represent documents of their specialty in the fields of acting (in movies

Television shows, series and theater) ,singing , music composing , directing , show hosting and

Radio hosting and any other famous artists in other fields, these artists must be known in their

Field of specialists.

8-Attendance of 4 futsal or football players in the national team is mandatory.

These individuals must be 35 years old or above.

9-The number of 4 individuals including one supervisor Two coach and one

International football referee will accompany the teams

Please pay attention every Teams must bring one referee for Tournoment

10-This Tournoment will show live all of the plays in every countries who will play. please choose

famous farmer player or actor Please introduce one National Tv for show and support this event.

11- The rules of the tournament are in the form of futsal rules.

12- The competitions were held on a field measuring 30 x 65 meter